Przegląd Szopek jędrzejowskich

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie oraz jędrzejowskie Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Celem przeglądu jest rozbudzenie zainteresowań dzieci i młodzieży polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi. Każdy z uczestników może przedstawić jedną pracę w formie modelu wykonanego ręcznie przez autora dowolną techniką z dowolnych naturalnych materiałów. Prace należy składać w Muzeum im. Przypkowskich do dnia 15 grudnia w godz. 8-15. Prace muszą być dokładnie opisane: imię, nazwisko autora, wiek, szkoła oraz dokładny adres zamieszkania wraz z numerem telefonu.
Wystawa przeglądowa zostanie zoorganizowana w sali na parterze muzeum w dniach 21 grudnia 2011- 20 stycznia 2012. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Autorzy sześciu najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Po zakończeniu ekspozycji uczestnicy przeglądu swoje prace będą mogli odebrać do końca stycznia 2012 roku.
 

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

Dodaj swoją opinię:

Przepisz kod Odśwież